De meeste paarden welke wij aangeboden krijgen voor een thermografisch onderzoek hebben (vage) bewegingsproblemen, soms gepaard gaande met een onregelmatige kreupelheidsklachten. De eerste gedachten gaan dan vrijwel altijd uit naar mogelijke problemen die zich in de benen voordoen, maar is dat wel zo ?

Waar rook is, is vuur zeggen ze wel eens en dat klopt vaak ook wel. Alleen als er nader onderzoek in de benen uitgevoerd wordt blijkt er niets te vinden te zijn, of constateert men een overgevoeligheid op de collaterale banden van de gewrichten. Vaak wordt er dan ingespoten in de hoop dat de onregelmatigheid zal verdwijnen maar in de meeste gevallen zal de kreupelheid weer snel terugkomen.

Op dat moment begint de zoektocht die doorgaans veel tijd en geld kost simpel omdat de oorzaak niet in beeld wordt gebracht.

thermografie opname paard

thermografisch beeld van de voorbenen

Uit de onderzoeken welke wij uitvoeren blijkt dat bij meer dan 90% van de paarden de been/hoefbalans niet te kloppen en dat wreekt zich uiteindelijk op de gewrichten en de gewrichtsbanden. De oorzaak van een verkeerde hoef/beenbalans vinden we vrijwel altijd hoger in het lichaam, dus als we de oorzaak willen vinden en wegnemen zullen we ons daar op moeten concentreren.

Door de problemen welke hoger in het lichaam aanwezig zijn zal het paard gaan compenseren en vanuit deze compensatie de eigen beenas gaan veranderen. De hoefsmid zal als hij het paard bekapt erop letten dat de hoef vlak gezet wordt zodat er in de hoef een juiste balans ontstaat, maar als het been erboven afwijkingen in de as vertoont (welke vaak maar heel moeilijk optisch waar te nemen zijn) dan ontstaan er flinke spanningsvelden in de gewrichten wat in het ergste geval kan leiden tot de vorming van artrose in het gewricht.

 

Het is daarom van groot belang om precies in kaart te brengen waar de hoger liggende problemen aanwezig zijn en wat dat voor exacte gevolgen heeft voor de hoef/beenbalans.

Met thermografie kunnen we dit feilloos in beeld brengen en vervolgens ervoor zorgen dat alle problemen worden aangepakt.

Behandelaars worden opgeleid om de bovenliggende problemen op te lossen, maar bijna altijd zien we dat het laatste stuk, de correctie van de beenas, blijft hangen. Puur omdat dit een stuk is wat veel ervaring vereist in het kijken en beoordelen, waarna vaak betrekkelijk eenvoudig een correctie kan worden uitgevoerd.

Correcties kunnen in principe bij alle paarden worden uitgevoerd, of ze nu 3 jaar zijn of 18 jaar dat maakt niets uit. Er is wel een maar….

Soms zien we bij de specifieke thermografiebeelden van de benen geen reactie in en rond de gewrichten, dit betekent dan dat er sprake is van een aangeboren afwijking in de beenstand en die mogen we niet corrigeren. Kortom er is geen standaard oplossing en dit is de reden dat  correcties vaak niet worden uitgevoerd, puur uit angst voor kreupelheden.

Omdat steeds meer paardenbezitters zelf de hoeven van hun paard bij willen houden willen we gaan starten met het geven van korte workshops waarin wij de ins- en outs van een correcte beenas zullen behandelen en waarbij wij zullen aanleren hoe een incorrecte beenas gecorrigeerd kan worden.

De workshops zullen in principe door het hele land gegeven kunnen worden, er  twee voorwaarden: Er moet een bruikbare locatie beschikbaar zijn waar we met een groepje van 6 deelnemers aan de slag kunnen en er moeten 2-3 paarden beschikbaar zijn die we kunnen beoordelen.

Via de website zal in de agenda worden aangegeven waar en wanneer de workshops gegeven worden en tickets kunnen in de winkel worden besteld.