Veel paarden welke ik voor een onderzoek krijg aangeboden hebben als klacht dat deze paarden vaak vage klachten hebben. Bezoeken en onderzoeken bij klinieken hebben dan vaak een negatief resultaat wat wil zeggen dat men niet iets aantoonbaars kan ontdekken wat de klacht zou kunnen veroorzaken.

Bij deze paarden voer ik dan een standaard thermografisch onderzoek uit waarbij ik meer dan 40 thermografische opnames maak om het gehele paard goed in beeld te hebben. Veelal maak ik dan ook nog extra opnames van gebieden welke ik ben tegengekomen en waar verdachte reacties te zien waren op de camera. (geen meerprijs !).

Bij vrijwel al deze paarden vind ik doorgaans reacties in de wervelkolom. Dat betekent dus niet dat dit alleen in de rug zit want de wervelkolom loopt vanaf het hoofd tot aan de staart zoals op onderstaande afbeelding goed te zien is.

De thermografie opnames welke in deze case zijn gebruikt zijn allemaal van hetzelfde paard uit hetzelfde onderzoek afkomstig.

skelet paard bewerkt

skelet van het paard

 

De wervelkolom omvat halswervels, rugwervels, lendenwervels heiligbeen en staartwervels. Op, onder en tussen de wervels zitten allerlei bindweefselstructuren die ervoor zorgen dat er stabiliteit in de skeletdelen ontstaat. Aan de bindweefselstructuren zitten de spieren, immers spieren kunnen niet rechtstreeks op bot aanhechten, maar doen dat via deze bindweefsels.

De reacties welke ik middels de thermo-opnames zie, zijn in de meeste gevallen afkomstig van de bindweefsels welke rond de wervels zitten. Deze bindweefsels kunnen stug worden, wat tot gevolg heeft dat de wervels niet meer correct kunnen bewegen. Het lichaam reageert hierop door meer bloed naar de traumaplek te sturen wat een verhoogde temperatuur laat zien hetgeen ik dan weer kan vastleggen met de IR camera.

rugopname website

blokkades in de rugwervels

 

 

Dergelijke blokkades kunnen in de gehele wervelkolom voorkomen maar hebben een oorzaak. Belangrijk is om deze oorzaak in beeld te brengen zodat de juiste behandelingstechniek kan worden geadviseerd.

 

Uitlijnen van het paard

Om een paard goed te kunnen laten bewegen is het belangrijk dat het paard goed is uitgelijnd. Vergelijk dit maar met een auto die niet goed uitgelijnd is, het gevolg zal zijn dat de banden geen vol draagvlak hebben en er ontstaan allerlei problemen zoals bandenslijtage, trillen van het stuur, overmatige slijtage aan de ophanging etc. Bij paarden is dat niet anders. Paarden die blokkades hebben gaan compenseren.

beenbalans website

compensatie van het paard naar de linkerkant (gezien vanaf het zadel) met de reacties in de bindweefselstructuren en scheve hoefstand.

Kijk wat je zelf doet als je pijn in je rug hebt, je zult dan scheef gaan lopen om de pijn te onderdrukken. Ook paarden doen dat, dus bij een onderzoek stellen we aan de hand van de thermo beelden vast naar welke kant het paard compenseert.

Op bovenstaande opname zien we dat het paard naar de linkerkant compenseert (auto verkeerd uitgelijnd), het gevolg daarvan is dat de bindweefselstructuren in de benen overbelast worden, wat we kunnen zien aan de reacties welke aan de rechterkant van de benen zien. Daarnaast zien we ook dat er een onbalans in de hoeven ontstaat (autobanden die onregelmatig afslijten)

Overgangen in de wervelkolom

CTO blokkade website

blokkade in de CTO, cervicaal-thoracale overgang

Zoals we eerder zagen kunnen we de wervelkolom in 5 delen opsplitsen, halswervels, borstwervels (hier zitten de ribben aan vast), lendenwervels, heiligbeen (bestaat uit 5 wervels die aan elkaar vast zitten) en staartwervels. Elk deel heeft een eigen “bewegingspatroon” en we zien met name op de overgangen dat het daar wel eens goed fout kan gaan en dat deze vast komen te zitten.

 

 

 

 

spijsvertering

verbindingsstructuren ligamenten

Met name de overgang van de halswervels naar de borstwervels (CTO) kan de oorzaak zijn van veel bewegingskreupelheid. Dit uit zich vaak in dribbelen bij het draven, vluchtgedrag, korte pas maken met een voorbeen, zelfs kreupel lopen.  Aan de borstwervels zitten de ribben en met name in de eerste ribboog zien we vaak dat deze door de vastzittende structuren a-symetrisch is. Als we vervolgens kijken welke structuren vanuit deze regio met de rest van het lichaam verbonden zijn is het niet verwonderlijk dat in de bovenliggende structuren vanzelf ook problemen gaan ontstaan. Het borstbeen is de aanhechtingsplaats voor de borstspieren (pectorale spieren) en verschillende spieren lopen naar boven en komen uit in het gebied van de schoft waar ze aansluiten op de ligament structuren welke we op de bovenstaande opname goed kunnen zien.

ligamentum nuchae website

reactie in het ligamentum Nuchae

 

Op de opname hiernaast zien we een reactie in de nekband, ook wel het Ligamentum Nuchae genoemd. Deze reactie komt voort uit de spanning welke vanuit de CTO is opgebouwd.

Met behulp van een thermografisch onderzoek kan het gehele paard in beeld gebracht worden, zonder schadelijke stralingen en tegen zeer lage kosten.

 

 

halswervels website

reactie in de halswervel

Zoals we in de voorgaande opname kunnen zien lopen er vanuit de nekband allemaal ligament platen naar de halswervels en de spanning vanuit de nekband wordt op die manier overgebracht naar de halswervels zelf, waar dan weer de bindweefselstructuren vast gaan zitten, zoals we dat op het rechter plaatje kunnen zien.

Conclusie

Het opsporen van de oorzaak van vage klachten moet voornamelijk gezocht worden in structuren welke niet in beeld worden gebracht door röntgenonderzoek of echo’s en worden derhalve niet herkent waardoor er ook geen adequate behandeling op kan worden toegepast.

Met thermografisch onderzoek kan ik deze problemen wel feilloos in beeld brengen, ik kan de samenhang van de problematiek vaststellen en ben in staat om hiervoor een passend advies te geven om deze problemen te laten oplossen.

De uiteindelijke oplossing ligt in kosten altijd veel lager dan de onderzoeken welke door klinieken worden uitgevoerd, in de meeste gevallen volstaan 2-3 behandelingen en komen onderzoekskosten en behandelkosten doorgaans niet aan het nivo van een onderzoek op de kliniek.

 

auteur Hans Arendse, Paardenservice Thermografie  tel. 06 518 30 315