Vaak krijgen we (voornamelijk van dierenartsen en behandelaars) de vraag in hoeverre de beelden in de thermografie te beïnvloeden zijn.

Een heel eerlijk antwoord hierop is dat dit inderdaad tot de mogelijkheden behoort en dat dit helaas veelvuldig wordt toegepast door niet goed opgeleide “thermografen”.

In deze blog wil ik graag uitleggen hoe dat nu zit.

Om een thermografisch beeld te beoordelen beschikken we over uiterst geavanceerde software waarmee we in staat zijn om de kleurinstelling van de thermobeelden te manipuleren. Hieronder staan 4 beelden, allemaal afkomstig van dezelfde opname. Het eerste beeld laat zien hoe de camera het beeld heeft vastgelegd, het tweede beeld wat correct is afgesteld bij het inlezen, het derde beeld is zo afgesteld dat snel de probleemgebieden in beeld worden gebracht en het laatste beeld is zodanig ingesteld dat het lijkt alsof er geen problemen te zien zijn.

 • beeld 1
  beeld 1
  Zo ziet de camera het beeld
 • beeld 2
  beeld 2
  Beeld zoals het in het systeem wordt ingelezen
 • beeld 3
  beeld 3
  bewerkt beeld in de rapportagemodule
 • beeld 4
  beeld 4
  beeld verkeerd afgesteld

Beeld 1. Voor het maken van opnames dient de camera eerst voldoende te acclimatiseren. Wat de camera doet is zoeken naar de hoogste temperatuur in het beeld en naar de laagste temperatuur en daarop stelt de camera zich in. Het is daarom belangrijk alle opnamen onder dezelfde condities te maken.

Beeld 2. Bij het inlezen kunnen we alle beelden een zodanige offset in de instellingen meegeven dat ze allemaal met dezelfde waardes worden ingelezen. Voor het vinden van de correcte instellingen werken wij met vaste referentiepunten voor wat betreft de instelling hoog en laag. Door alle beelden met dezelfde instellingen naast elkaar te zetten kunnen we direct zien waar de grootste afwijkingen te vinden zijn zodat we daar later op kunnen inzoomen.

Beeld 3. Om precies vast te stellen waar de probleempunten zitten gaan we in de rapportagemodule met de instellingen “spelen” totdat we een scherp beeld krijgen en zodoende kunnen inzoomen op het specifieke probleemgebied.

Beeld 4. Hier zijn de instellingen verkeerd gekozen en lijkt het alsof er geen bijzonderheden te vinden zijn.

beeld 5

beeld 5

Dan is er ook nog een vijfde mogelijkheid, namelijk dat het beeld veel te scherp wordt afgesteld. Hier lijkt het dan alsof het een grote ellende is wat we te zien krijgen.

Het zal duidelijk zijn dat een juiste instelling essentieel is in het beoordelen van de beelden want we willen natuurlijk dat er een zuivere afspiegeling komt van de situatie.

Waarom worden beelden dan vaak verkeerd afgesteld…..

Helaas zien we maar al te vaak dat beelden om commerciële redenen gemanipuleerd worden.

Een thermograaf die correct zijn werk uitvoert heeft geen belangenverstrengeling. Hij of zij zal zorgen dat er een eerlijk beeld ontstaat waar een juiste conclusie uit kan worden getrokken.

Een “thermograaf” die naast de thermografie ook nog eens allerhande behandelmethodes in zijn of haar pakket heeft, die heeft er heel vaak belang bij dat de klant voor een behandeling bij hem of haar blijft “hangen”, dus als de beelden maar voldoende gemanipuleerd worden zal de klant snel “om zijn” om het paard direct voor een behandeling aan te bieden.

Een recent voorbeeld hiervan :

Dit soort opnamen zien we regelmatig voorbijkomen op sociaal media, waar verkeerd afgestelde thermografieopnamen worden weergegeven die suggereren dat de doorbloeding niet in orde zou zijn. De opnamen bevatten geen temperatuurlegenda, dus kunnen niet correct geïnterpreteerd worden. Op basis van dit soort opnamen worden klanten overgehaald om veelal dure en onzinnige behandelingen te laten uitvoeren

In een andere post wordt de legenda (na aandringen van ons) wel bij de opnamen weergegeven en gelijk kunnen we vaststellen dat de opnamen zijn gemanipuleerd. Als we de opnamen eruit filteren ( zoals hierboven) zien we dat de instellingen niet gelijk zijn, ook zien we dat dit 2 verschillende paarden zijn, terwijl de indruk wordt gewekt dat dit om hetzelfde paard zou gaan en wat door degene die de thermografie heeft gemaakt behandeld zou zijn met dit resultaat

We zien ook bedrijven die juist deze combinatie op hun website aanbieden, gedocumenteerd met voor en na opnamen. Let bij deze beelden maar eens goed naar de waarden waarop de afstellingen gemaakt zijn zoals in de beelden hieronder die wij opzettelijk anders hebben afgesteld.

voor behandeling

voor behandeling

na behandeling

na behandeling

Zoals je kunt aflezen is er met een en hetzelfde beeld zodanig “gespeeld” met de instellingen dat het lijkt alsof de behandeling super aangeslagen is. maar in feite wordt je als klant dus helemaal op het verkeerde been gezet.

Helaas komen we dit soort beelden en promotie maar al te vaak tegen op verschillende website’s.

Vakbekwame thermografen die een gedegen opleiding hebben genoten (dus niet alleen aanwezig geweest zijn bij een 4 daagse workshop) zullen deze fouten niet durven maken. Een goed opgeleide thermograaf heeft een studie van 2 jaar achter de rug en voordat die zelfstandig aan de slag kan gaan heeft die al meer dan 100 onderzoeken als cases tijdens de studietijd uitgevoerd.

Het opleidingsinstituut ICETD staat garant voor vakwerk en integriteit dus als je een thermograaf wilt laten komen vraag dan altijd naar het certificaat wat door het ICTED is afgegeven.

Auteur: Hans Arendse, specialist thermograaf