Wellicht heeft u het zelf al eens meegemaakt, uw paard is (licht) onregelmatig, staakt, steigert, is gespannen of stijf in de beweging, struikelt, heeft problemen in de wendingen, kortom verandert in gedrag en/of gaat in verzet.

Hierdoor gaat uw paard in compensatiegedrag wat uiteindelijk overbelasting kan geven op andere structuren in het lichaam. Je maakt een afspraak bij de dierenarts of de kliniek om je paard te laten onderzoeken en uiteindelijk ervaart u dat men niet precies kan traceren wat er nu daadwerkelijk aan de hand is. Er wordt dan vaak behandeld vanuit aannames maar echt de vinger op de zere plek leggen kan men niet.

Met thermografie kan ik de exacte probleemplaatsen in het paard goed in beeld brengen en aan de hand van de thermografische structuren ben ik in staat om daar een adequate conclusie uit te trekken zodat er een handvat aanwezig is om het paard doeltreffend te laten behandelen.

Ik ben sinds 2003 full time met deze onderzoekstechniek bezig en ik mag zeggen dat ik een goede anatomische kennis heb opgebouwd en de verbanden weet te leggen tussen de verschillende structuren welke in het paard aanwezig zijn. Alleen dan ben je als thermograaf in staat de juiste conclusies te trekken uit de beelden welke je gemaakt hebt.

Mijn voordeel is dat ik mij uitsluitend met het thermografisch onderzoek bezig houden en dus geen belangenverstrengeling hebben met andere disciplines. Ik heb geen auto vol met potjes en pilletjes die vaak veel geld kosten en onnodig blijken te zijn.

Dat is de sterkte van Paardenservice Thermografie.

Een thermografisch onderzoek wordt op de locatie uitgevoerd waar het paard staat, dus er is geen gesleep met uw paard naar een kliniek, wat betekent dat er geen stress factor meespeelt, waardoor de resultaten uiterst betrouwbaar zijn. Een thermografisch onderzoek is niet belastend voor het paard, er komen geen schadelijke stralingen vrij en de opnamen worden op afstand gemaakt, dus hoef ik het paard niet aan te raken.

Voordat er een onderzoek wordt uitgevoerd dienen er wel een aantal regeltjes in acht genomen te worden

het maken van IR opnamen

het maken van IR opnamen

  • Het paard dient volledig droog te zijn en vrij van ernstige vervuiling
  • 24 uur voor aanvang van het onderzoek liefst geen pijnstilling meer geven en minimaal 12 uur voor aanvang geen training meer
  • Minimaal 2 uur voor aanvang van het onderzoek dient het paard zonder deken op stal te staan, uit de zon en uit de wind en uit de regen.
  • De opnamen dienen in een overdekte ruimte welke “tochtarm” is gemaakt te kunnen worden ( het beste is een inpandige rijbak, maar een schuur of een ruim gangpad werkt ook al )
  • In de 2 uur dat het paard op stal staat mag deze niet meer gepoetst of geknuffeld worden.
  • Als ik dan aankom krijgt u nadere instructies hoe we verder gaan.

Na het maken van de opnamen (40 – 50 opnames) worden de beelden op de laptop gezet en worden ze ter plaatse in de geavanceerde software beoordeeld. Het maken van de opnamen zelf duurt doorgaans niet langer dan 10-15 minuten. U bent zelf aanwezig bij het beoordelen en ik zal u haarfijn uitleggen wat er allemaal te zien is en wat de verbanden zijn. De bevindingen worden direct in de beoordelingsrapportage genoteerd en als alle opnamen beoordeeld zijn wordt van het geheel een overzichtelijke en complete rapportage gemaakt (inbegrepen in de prijs), welke ik voor u op in een pdf zal mailen.

De rapportage ontvangt u in pdf formaat en is op elke computer te openen. De rapportage omvat alle beelden welke ik gemaakt heb.

Aan de hand van de bevindingen spreek ik met u de stappen door welke uit onze ervaringen ervoor moeten zorgen dat de gevonden problemen adequaat behandeld kunnen worden. Indien gewenst kan ik aangeven bij welke behandelaars ik de beste resultaten zie.

Afspraken voor een thermografisch onderzoek probeer ik doorgaans binnen 3 werkdagen ingepland te hebben zodat er geen lange wachttijden zijn.

Voor het maken van een afspraak kunt u een email sturen naar paardenservicethermografie@gmail.com