infra rood camera
infra rood camera

Thermografie is een zeer nauwkeurig, veilig , contactloze onderzoekstechniek welke gebruikt kan worden om extremen in de oppervlaktetemperatuur van het paardenlichaam te meten, zonder dat er schadelijke straling wordt gebruikt. In feite meten we niet de temperatuur maar de camera legt de frequentie vast welke hoort bij de infra-rood straling (emissie) welke elk voorwerp uitstraalt. Deze frequentie wordt omgerekend naar absoluut temperaturen en uiteindelijk wordt deze informatie omgezet naar een “kleurenplaatje” welke wij op het scherm van de camera en in de software op de computer te zien krijgen.

Met deze techniek kunnen wij op afstand dus betrouwbare metingen verrichten en daarmee uiteindelijk vaststellen waar problemen in het paard aanwezig zijn.

Doordat ik met een mobiele camera werk kan ik de onderzoeken op de locatie uitvoeren waar het paard gestald staat, wat dus een minimum aan stress voor paard en eigenaar garandeert. Binnen een uur heeft u de resultaten, welke ik in een complete rapportage met alle beelden voor u op een cd zet.

Dit betekent ook dat deze techniek uitermate geschikt is voor (zeer jonge) paarden die moeilijk te onderzoeken en te behandelen zijn. Paarden hoeven nu niet verdoofd te worden en het onderzoeksresultaat heeft een veel hogere betrouwbaarheid.

Maar ook voor andere diersoorten welke moeilijk te benaderen zijn kunnen wij met deze techniek onderzoeken zoals te zien is in het SBS6 programma “dagje in de dierentuin”

Doordat wij de frequentie vastleggen zijn wij in staat om ook dieper liggende organen te beoordelen, immers de (afwijkende) frequentie “straalt” door de huid heen en kan worden vastgelegd. Onze camera’s hebben een nauwkeurigheid welke kleiner is dan 0,02 graad C.

onbalans in voorbenen
voorbeeld van een thermografie opname van de benen van een paard

Om een thermografie opname te beoordelen kijk je niet alleen maar naar de temperatuurs- verschillen, immers iedereen kan dat aan de hand van de kleurverschillen concluderen. Met een gedegen kennis van de anatomische structuren wordt gezocht naar afwijkingen in die structuren en vanuit de jarenlange ervaring weten we ook heel goed de verbanden te vinden welke met elkaar te maken hebben en zodoende redelijk nauwkeurige conclusies te kunnen trekken.

De methode welke wij hebben ontwikkeld gaat uit van de biomechanische eigenschappen van het (paarden)lichaam en wij leggen ook de verbanden zodanig met wat we allemaal zien waardoor we een vrij nauwkeurige diagnose kunnen stellen wat er met het paard aan de hand is.

Uiteraard leveren wij maatwerk, elk onderzoek wordt samen met jouw helemaal beoordeeld, doorgesproken en uitgelegd. Vandaar dat wij tussen de 1,5 en 2 uur uittrekken voor een onderzoek op de locatie zelf. Ter plaatse maken we een volledige rapportage en sturen u die per email door.

Voor meet informatie stuurt u een mail naar paardenservicethermografie@gmail.com