Vanuit het ICETD, wat staat voor :   International College for Equine rehablitation Training and thermographic Diagnostics verzorgen wij verschillende opleidingen, opleiding thermografisch onderzoek bij paarden, opleiding paardenrevalidatietrainer, opleiding Myofasciaal Release Therapeut

cropped-logo-ICETD.jpg
overzichtsfoto van een praktijkdag bij de opleiding thermografie

In 2010 zijn wij gestart met de opleiding thermografie bij paarden en zijn trots om als enige serieuze opleidingscentrum in de wereld een dergelijke opleiding te kunnen verzorgen. De opleiding tot thermograaf duurt ca 1 tot 1,5 jaar, in het eerste jaar wordt voornamelijk aandacht geschonken aan de anatomie van het paard en worden de eerste onderzoeken al uitgevoerd, terwijl in het tweede jaar de focus voornamelijk op de praktijk, het uitvoeren van onderzoeken, staat. Per 1 Januari 2021 zal de opleiding een andere structuur krijgen, waar bv de theoriedelen worden samengevoegd met de theorieblokken die in de andere opleidingen gegeven worden. Omdat deze opleidingen elk jaar weer opnieuw starten blijft het mogelijk om met de thermografieopleiding enigszins 1:1 te werken. De theoriedelen worden doorgaans op een zaterdag in Hoevelaken gehouden. Onderzoeken worden (wekelijks) via ZOOM besproken.

REVALIDATIETRAINERS OPLEIDING

OPLEIDING PAARDENREVALIDATIETRAINER

praktijk tijdens de opleiding paardenrevalidatietrainer
praktijk tijdens de opleiding paardenrevalidatietrainer

In 2014 zijn wij vanuit Equicare-PlusĀ® gestart met een opleiding tot paardenrevalidatietrainer, dit is een meer-jarige opleiding waarbij studenten worden opgeleid om zelfstandig paarden te kunnen beoordelen en te revalideren. Deze opleiding is in 4 niveaus opgesplitst waarbij het eerste jaar zich richt op het herkennen en signaleren en uiteindelijk kan in het 3e niveau de Master Class gevolgd worden.

MYOFASCIAAL RELEASE THERAPEUT

OPLEIDING MYOFASCIAAL RELEASE THERAPEUT

 

Myofasciale behandeling van een paard

Parallel aan de opleidingen starten we in Januari 2021 met een geheel nieuwe opleiding namelijk de opleiding tot Myofasciaal Release Therapeut, Op basis van de ervaringen uit de afgelopen jaren waarbij wij ons op de verschillende behandeltechnieken gefocust hebben, zijn wij tot de conclusie gekomen dat je om een paard goed en compleet te behandelen een mix van verschillende behandeltechnieken nodig hebt. Meerdere keren hebben wij vanuit Equicare-Plus geprobeerd om dit in samenwerkingsverbanden van de grond te krijgen, maar dit liep steeds stuk omdat er vanuit behandelaars een enorme angst bestaat dat het hun klanten gaat kosten.

De opleiding welke wij gaan verzorgen zal een mix van de behandeltechnieken betreffen, maar de nadruk zal liggen bij de release van Fascia, want fascia is hetgeen dat alles in het lichaam met elkaar verbind en verstrakkingen in de fascies zijn de belangrijkste oorzaken van onregelmatigheden

voor meer informatie ga je naar www.equicare-plus.com