Vanuit het ICETD, wat staat voor :   International Centre for Equine Thermographic Diagnostics verzorgen wij de opleiding thermografisch onderzoek bij paarden, Zelf ben ik al sinds 2003 bezig met thermografie, een onderzoekstechniek die op dat moment alleen in Amerika werd toegepast, maar in Europa nog niet werd uitgevoerd. In de eerste jaren zijn de technieken en protocollen uitgewerkt, hiervoor werk ik (nog steeds) samen met dierenartsen en behandelaars en in 2008 ben ik full time aan de slag gegaan met het onderzoeken van paarden.

cropped-logo-ICETD.jpg
overzichtsfoto van een praktijkdag bij de opleiding thermografie

In 2010 zijn wij gestart met de opleiding thermografie bij paarden en zijn trots om als enige serieuze opleidingscentrum in de wereld een dergelijke opleiding te kunnen verzorgen. De opleiding tot thermograaf duurt ca 1 tot 1,5 jaar, in het eerste jaar wordt voornamelijk aandacht geschonken aan de anatomie van het paard en worden de eerste onderzoeken al uitgevoerd, terwijl in het tweede jaar de focus voornamelijk op de praktijk, het uitvoeren van onderzoeken, staat. Per 1 Januari 2021 zal de opleiding een andere structuur krijgen, waar bv de theoriedelen worden samengevoegd met de theorieblokken die in de andere opleidingen gegeven worden. Omdat deze opleidingen elk jaar weer opnieuw starten blijft het mogelijk om met de thermografieopleiding enigszins 1:1 te werken. De theoriedelen worden doorgaans in overleg gehouden. Onderzoeken worden (wekelijks) via ZOOM besproken.

veranderingen in 2023:

We hebben allemaal te maken met de verschillende crisissen die de afgelopen jaren zijn gepasseerd, dit heeft een flinke stempel op de financiële mogelijkheden getrokken voor de mensen die een opleiding willen gaan volgen. Vandaar dat we hebben besloten vanaf 2023 een soepele betalingsregeling te gaan hanteren.

Een opleiding Thermografie volgen vroeg altijd een forse investering, naast de aanschaf van een thermografiecamera moest uiteindelijk ook het opleidingsgeld betaald worden. Dat vergde in het startjaar al gauw een investering van in totaal zo’n 10 duizend euro en dat geld heb je doorgaans niet zomaar ergens liggen.

Daarom hebben we besloten om het opleidingsgeld per maand te gaan incasseren en op die manier heeft dit een spreiding over de gehele studietijd. Doorgaans duurt de opleiding tussen de anderhalf en de twee jaar en waren de totale opleidingskosten over die 2 jaar bij aanvang van elk jaar te betalen.

Nu volg je de opleiding als voor 250 euro per maand ( zie onze brochure ) voor de tijd die je nodig hebt om de opleiding af te ronden. Als je alle criteria die aan de opleiding worden gesteld in minimaal 12 maanden kunt afronden ben je dus minder geld kwijt dan wanneer je er 24 maanden over doet, dat is het mooie van dit nieuwe systeem, je bepaald dus zelf in feite het bedrag dat je voor de opleiding betaald.

Een investering die wel vanaf het begin blijft staan is de aanschaf van een thermografie camera. Wij hebben 3 modellen van het fabrikaat FLIR in ons programma en het instapmodel kost rond de € 4200,00 (Excl. BTW).

Download hieronder de brochure waarin alles nog eens duidelijk wordt uitgelegd.