Het kreupele paard

Posted on 27 oktober 2016

Category: Geen categorie

Veel paarden welke ik voor een onderzoek krijg aangeboden hebben als klacht dat deze paarden vaak vage klachten hebben. Bezoeken en onderzoeken bij klinieken hebben dan vaak een negatief resultaat wat wil zeggen dat men niet iets aantoonbaars kan ontdekken wat de klacht zou kunnen veroorzaken. Bij deze paarden voer ik dan een standaard thermografisch onderzoek uit waarbij ik meer dan 40 thermografische opnames maak om het gehele paard goed in beeld te hebben. Veelal

Workshops hoef/beenbalans

Posted on 27 oktober 2016

Category: workshops

De meeste paarden welke wij aangeboden krijgen voor een thermografisch onderzoek hebben (vage) bewegingsproblemen, soms gepaard gaande met een onregelmatige kreupelheidsklachten. De eerste gedachten gaan dan vrijwel altijd uit naar mogelijke problemen die zich in de benen voordoen, maar is dat wel zo ? 161